19 października 2017

dr Dorota Bazuń

Pracownia Spójności Społecznej
tel.:  (+48) 789442039
e-mail: D.Bazun@is.uz.zgora.pl


 

Zainteresowania badawcze: ruchy społeczne, pogranicze polsko-niemieckie, rewitalizacja w kontekście społecznym, ekonomia społeczna. Wraz z M. Pokrzyńską i I. Kaźmierczak-Kałużną realizowała badania dotyczące migracji przymusowych w głąb ZSRR podczas II wojny światowej.


W dziedzinie nagród największą radość sprawiła mi odznaka „Honorowego Sybiraka” otrzymana od Związku Sybiraków Polskich za książkę dotyczącą zesłań.


Redaktor w czasopismach: „RELACJE. Studia z Nauk Społecznych” (półrocznik), „ANTEA. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne” (rocznik).


Opiekun studenckiego Koła Naukowego Socjologów.


Publikacje książkowe: MONAR – fenomen ruchu społecznego, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2010; Matki Sybiraczki – losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, (współautorki: Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska), Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012; Lubuskie sieci inkluzji: Tożsamość regionalna – kapitał społeczny – aktywna integracja, (współautor Mariusz Kwiatkowski), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.


Hobby: lubię góry, spływy kajakowe, naturę, psy.