24 lipca 2017

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej X

 

 

Ramowy program konferencji
Transgraniczność w perspektywie socjologicznej X 
Europa – Podzielona wspólnota?
OW Leśnik, Łagów

20 września 2017 (wszystkie obrady w Sali kinowej)

Od 14:00 Obiad
15:00 – 16:00 Rejestracja uczestników
16:00 – 18:30 Wykład gościnny
18:30 – 19:45 Posiedzenie Komitetu Socjologii PAN
20:00 – Kolacja


 

21 września 2017

8:00 – 9:00 Śniadanie
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji
9:30 – 11:30 Sesja: NOWE GRUPY OBYWATELSKIEGO SPRZECIWU W POLSCE I W EUROPIE I (sala kinowa) K. Slany, J. Raciborski, J.Kurczewska, R. Drozdowski, J. Struzik
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:30 NOWE GRUPY OBYWATELSKIEGO SPRZECIWU W POLSCE I W EUROPIE II (sala kinowa) K. Slany, J. Raciborski, J.Kurczewska, R. Drozdowski, J. Struzik
12:00 – 14:30 Sesja (NIE)WIDZIALNE GRANICE – NOWE PODZIAŁY, NOWE SOJUSZE, STARE UPRZEDZENIA I KONFLIKTY (sala kinowa) M.S. Szczepański
14:30 – 15:30 Obiad
15:30 – 18:00 Sesja KRYZYS MIGRACYJNY W EUROPIE. MNIEJSZOŚCI NARODOWE, ETNICZNE, RELIGIJNE. POGRANICZA JAKO STREFY „PRZEJŚCIA” (sala kinowa) J. Leszkowicz-Baczyński
15:30 – 18:00 Sesja METODOLOGIA BADAŃ ZJAWISK TRANSGRANICZNYCH I PORÓWNAWCZYCH BADAŃ MIĘDZYKRAJOWYCH (sala konferencyjna) K. M. Słomczyński
19:30 Uroczysta kolacja


 

22 września 2017 (wszystkie obrady w Sali kinowej)

8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:30 Sesja TOŻSAMOŚĆ INDYWIDUALNA I ZBIOROWA, PAMIĘĆ HISTORYCZNA I SPOŁECZNA. TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA A. Sakson
9:00 – 11.30 Sesja WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W ŚWIETLE PROJEKTÓW I PRAKTYKI. OSIĄGNIĘCIA, WYZWANIA, OGRANICZENIA. (sala kinowa) Z. Kurcz
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:30 Sesja DYFUZJA KULTUROWA I SPOŁECZNA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWYCH STYLÓW ŻYCIA I WZORÓW TRANSGRANICZNYCH M. Zielińska)
14: 30 – 14: 50 Podsumowanie konferencji (sala kinowa)
14:50 – 15:30 Obiad

 


 

Kontakt z organizatorami konferencji / Contact

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

tel: +48 68 328 31 14

e-mail: 10transgranicznosc@gmail.com, sekretariat@is.uz.zgora.pl

 

  • dr hab. Maria Zielińska, tel. 603 996 089; e-mail: M.Zielinska@is.uz.zgora.pl
  • dr Dorota Szaban,  tel. 603074214; e-mail:  D.Szaban@is.uz.zgora.pl