Konferencja Naukowa pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989”

Szanowni Państwo,

Instytut Historii wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Zielonej Górze, pragną zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Do udziału serdecznie zapraszamy historyków, socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką. Głównym celem Konferencji jest kwestia barier przemian społecznych występujących w dwóch ostatnich dekadach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Otrzymane w ramach Konferencji artykuły, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze strony zespołu recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym MNiSW „Rocznik Lubuski”.

Szczegóły organizacyjne:

Formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy
blazej.grysztar@wp.pl oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:
– 300 zł (doktoranci 150 zł)
Koszt konferencji obejmuje:
– wydruk materiałów konferencyjnych,
– wyżywienie,
– zredagowanie i dostarczenie publikacji z konferencji,
– certyfikat uczestnictwa.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto zielonogórskiego oddziału PTH (z wyłączeniem
organizatorów):
89 2030 0045 1110 0000 0397 7540

W tytule przelewu należy podać:
Konferencja naukowa – Bariery przemian społecznych
NAZWISKO, Imię, Instytucja
Komunikat konferencji o społeczeństwie

Z poważaniem,
prof. nadzw. Radosław Domke
Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego

mgr Błażej Grysztar
Sekretarz Konferencji Naukowej
„Bariery przemian społecznych i modernizacji w Polsce w latach 1970-1989”